Internationella kvinnodagen är en dag då kvinnors rättigheter lyfts, då kraften i kvinnorörelser världen över hamnar i strålkastarljuset, men också en dag då orättvisor och ojämställdhet står högt på dagordningen. Som polis är det ofrånkomligt att mitt fokus en dag som denna också hamnar på de brott som i högre utsträckning begås mot kvinnor än […]

Läs mer

Polisförbundet vill bara skydda polisers särställning, säger vissa. De civila facken är bara ute efter att bredda de civilas arbetsuppgifter, säger andra. Vi ska inte skilja på olika personalkategorier. Det skapar bara polarisering inom personalen, säger arbetsgivaren. Den här onödiga konflikten stjäl tid och energi. I en organisation som vår finns alltid skillnader i utbildning, […]

Läs mer

Pengar för den fortsatta uppvärderingen av polisyrket saknas, skriver Polismyndigheten! En uppgift som är otroligt märklig med tanke på att regeringen aviserat att man för 2022 vill ge Polismyndigheten den summa pengar Polismyndigheten själv begärt – och lite till! På Intrapolis skriver Polismyndigheten så här: ”I vårt budgetunderlag framförde vi tydligt att vi behöver mer […]

Läs mer