maj 2021

Polisutbildningen skulle göras om. Det sa vår statsminister i sin regeringsförklaring 2014.  Två år senare kom en utredning som talade om hur och varför. Sedan hände… ingenting. Polisens omorganisation och den uppenbara polisbristen gjorde att våra politiker fick ett annat fokus. Beslut om att utöka antalet utbildningsplatser fattades och det tillsköts nödvändiga extrapengar för att […]

Läs mer