Advokaten som skänkte en miljon till poliser

Varför ska man stötta poliser med pengar? Det är en fråga som dykt upp i samband med att Polisförbundet uppmärksammat Polisskadestiftelsen, startad med en stor donation från en advokat på 1970-talet, med specifika önskemål om hur pengarna skulle användas.

Ett svar på varför man kan välja att bidra ekonomiskt finns i två fruktansvärda händelser.

När två poliser mördas i Malexander 1999 är det fler än anhöriga, vänner och kollegor som berörs. Många vill visa sitt stöd och flera väljer att göra det genom att skänka pengar till Polisskadestiftelsen till förmån för poliser som skadats eller dödats genom brott i tjänsten.

När en polis mördas 2007 startar kollegorna en insamling till begravningen. Pengarna som blir över går till Polisskadestiftelsen samtidigt som många lämnar bidrag direkt till stiftelsen för att visa sitt stöd och för att hjälpa.

Händer det allra värsta finns Polisskadestiftelsen för de anhöriga. Skadas poliser i tjänsten kan de själva söka medel ur stiftelsen.

Under åren 1965 och 1974 hade sju poliser avlidit under tjänstgöring på grund av dödligt våld. Det var den moderna polishistoriens mörkaste decennium. 1974 var också året då en advokat vid namn Fritz Ulrich donerade en miljon kronor för skapandet av en stiftelse vars ändamål var att ge bidrag ”i de fall, då polisman under tjänsteutövning skadats eller dödats genom brottslig gärning”.

I sin motivering i gåvobrevet skrev Fritz Ulrich bland annat följande:

”… Veterligen finns det inget yrke som i likhet med polismannens utsätter vederbörande för en ständig risk att skadas till liv och lem genom brottsliga gärningar från andra människors sida”.

Genom stiftelsen ville Fritz Ulrich att majoritetssamhällets helhjärtade stöd för de utsatta poliserna skulle kunna komma till uttryck.

Enligt stiftelsens stadgar ska pengarna förvaltas av Polisförbundet och bidragen beslutas av en nämnd som består av rikspolischefen, Polisförbundets ordförande och numera Stockholms regionpolischef (tidigare länspolismästaren).

Nu tyckte alltså advokat Fritz Ulrich att den donerade miljonen (över sex miljoner kronor i dagens penningvärde) skulle förvaltas av polisernas fackförbund. Men det är viktigt att påpeka att stiftelsen inte hänger ihop med Polisförbundets fackliga verksamhet där vår uppgift i arbetsskadeärenden är att ge rättsligt stöd. I sådana ärenden kan också försäkringspengar falla ut och skadestånd tilldömas av rätten. Stiftelsens bidrag är något helt annat, och i en värld där hot och våld mot mina kollegor under senare år har blivit både vanligare och grövre tycker jag att den här möjligheten till extra stöd för poliser och deras anhöriga betyder väldigt mycket.

Som medmänniska och kollega uppskattar jag också att precis alla som vill kan vara med och bidra till det där lilla extra som kan göra viss praktisk skillnad för den som drabbats. Det är ett sätt att kunna visa sitt stöd för både poliser och polisers familjer. Det är därför vi i en kampanj, med hjälp av våra medlemmars berättelser om utsatthet för hot och våld, valt att uppmärksamma Polisskadestiftelsen och möjligheten att lämna bidrag.

För den möjligheten vill jag tacka advokat Fritz Ulrich som två år före sin död donerade denna oerhörda summa pengar för att stötta poliser och deras anhöriga. Tack!

 

Till minne av Fritz Ulrich

  • Fritz Arvid August Carlsson Ulrich föddes i Stockholm i september 1904.
  • Han tog studentexamen 1923 och juris kand 1930, båda i Stockholm.
  • 1930-1933 gjorde Fritz Ulrich sin tingstjänstgöring i Västmanland och återvände sedan till Stockholm för att jobba som biträdande advokat i några år.
  • Därefter startade han en egen advokatbyrå och blev också medlem i Svenska Advokatsamfundet.
  • Fritz Ulrich var gift och hade två söner.
  • Han avled i januari 1976, två år efter att ha skänkt en miljon kronor (över sex miljoner i dagens penningvärde) till Polisförbundet för att skapa en stiftelse med ändamålet att ge bidrag till poliser som skadats eller dödats i tjänst genom brottslig gärning.

Källa: Svensk juristtidning samt äldre skannade dokument genom Projekt Runeberg

Här kan du läsa mer om Polisskadestiftelsen.

fritzulrich

Faksimil ur Polistidningen nr 2 1978, om Fritz Ulrich donation.

 

 

 

 

 

 

Din e-postadress visas inte. Obligatoriska fält är markerade *

*