Att spara på polisen nu ger högre kostnader på sikt

Svenskarna vill att satsningarna på polisen fortsätter. Bara vården ges högre prioritet. Hela 84 procent av de tillfrågade i Polisförbundets Novus-undersökning anser att polisen bör få mer resurser än i dag.

Mitt under pågående pandemi fortsätter gängbrottsligheten som tidigare med sprängningar och skjutningar som det yttersta beviset för total hänsynslöshet. Anhängarna drar inte sig för att ta till dödligt våld mot sina antagonister och tycks dessutom obrydda om riskerna för tredje man.

Gängbrottsligheten som ligger bakom det dödliga våldet kretsar främst kring narkotika. Tillgången på vapen är oroväckande god. Det här är en brottslighet som skapar otrygghet och rädsla och som förändrat vårt land.

När Novus på uppdrag av Polisförbundet i juni – mitt under pågående pandemi – frågade drygt tusen personer vilka tre områden man vill ge mer resurser hamnade vården på en given första plats. På andra plats kom polis/lag och ordning. Jämfört mot två år tidigare innebär det här att polisfrågorna klättrat från tredje till andra plats – trots pågående kris.

Redan före pandemin rådde det stor enighet om att det saknas poliser i Sverige. Vi är för få för att ha tillräcklig närvaro i hela landet och för att fullt ut kunna uppfylla vårt uppdrag i alla delar. Vi är för få för att långsiktigt kunna pressa tillbaka den grövsta brottsligheten och få stopp på skjutningarna. Ovanpå det har vi nu pandemin som lett till växande arbetslöshetssiffror och med det en ökad risk för missbruk, psykisk ohälsa, brottslighet och otrygghet.

För mig är det glasklart att satsningen på polisen måste fortsätta. Pandemin har inte gjort polisen mindre viktig. Den har gjort oss ännu viktigare. Det syns tydligt i Novus-undersökningen där 84 procent tycker att polisen ska få mer resurser än i dag.

Men trots allmänhetens stora stöd och trots politiska löften om fler poliser och satsningar på polislöner för att hålla kvar nödvändig kompetens och erfarenhet inom kåren känner jag en viss oro. Kommer politikerna att backa från tidigare löften med pandemin som argument? Det kommer snart att visa sig när regeringen nu går in i slutarbetet med budgeten för 2021.

Covid-19 kostar oss i mänskligt lidande och död, men sjukdomen kostar oss också i stora ekonomiska resurser. Jag ser därför en risk för att regeringen kommer att vilja sätta polissatsningen på vänt för att få corona-budgeten att gå ihop, vilket vore ett förödande beslut.

Sparas det in på polisen nu kommer det att medföra ännu större samhällskostnader på sikt – kostnader som kan räknas i pengar, men framförallt i lidande.

Vi befinner oss i en kris som vi inte kan spara oss ur. Här krävs det att vi gör det vi tidigare pratat om, att vi mobiliserar hela samhället. I den mobiliseringen krävs en långsiktighet i satsningarna på olika aktörer och det krävs en helhetssyn och ett helhetsgrepp. Det räcker inte att dutta lite här och lite där. Många behöver mer resurser och resurserna måste användas på bästa sätt genom en stärkt samverkan.

I allt det här intar polisen ändå en alldeles särskild roll. Det är vår uppgift att förebygga, förhindra och utreda brott. Det är vårt uppdrag att värna människors trygghet och därmed deras möjligheter att fullt ut våga utnyttja sina demokratiska fri- och rättigheter. Därför måste satsningen på poliskåren fortsätta, trots att vi också har en pandemi och dess konsekvenser att hantera.

 

FAKTA: Polisförbundets undersökning

Vilka tre områden tycker du ska få mer resurser än i dag?

  1. Vården – 73 procent.
  2. Polis/lag och ordning – 46 procent.
  3. Skolan – 42 procent.

Anser du att polisen bör få mer eller mindre resurser än i dag?

  • Mer: 84 procent.
  • Varken mer eller mindre: 10 procent.
  • Mindre: 1 procent.
  • Vet inte:  5 procent.

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Polisförbundet perioden 28 maj-4 juni och hade 1043 svarande.

Din e-postadress visas inte. Obligatoriska fält är markerade *

*