Bra att regeringen vill stresstesta svensk polis

Regeringen gav i torsdags i uppdrag till Polismyndigheten att säkerställa polisens insatsförmåga. Vi lever i en orolig värld. Efter terrordåd i bland annat Bryssel och Paris frågar sig många hur det står till med polisens grundförmåga att klara av att avvärja eller tackla extra ordinära påfrestningar.

Polisförbundet har drivit på för att stresstesta polisens förmåga att möta ett terrorangrepp och välkomnar förslaget. För att kunna säkerställa polisens insatsförmåga bör dessa tre saker särskilt beaktas.

1) Ekonomi. Min bild är att polisen är underfinansierad och har varit så länge.

2) Personal. Rätt antal och rätt kompetens. Det behövs fler poliser.

3) Utrustning och utbildning. Det skulle behövas en massiv vidareutbildningsinsats i hela polismyndigheten. Glöms någon funktion bort kan det få fatala konsekvenser.

Det är viktigt att kunna ge ett bra svar på polisens insatsförmåga både för poliserna som jobbar i verksamheten och för allmänheten.

En kommentar, RSS

Din e-postadress visas inte. Obligatoriska fält är markerade *

*