Bra med politisk handlingskraft – men glöm inte professionen

De politiska partierna träffas åter för att diskutera åtgärder mot den grova organiserade brottsligheten. Det är positivt att både riksdag och regering nu vill kraftsamla­­­. Men jag hoppas att det inte leder till förhastade beslut utan att man stämt av vad poliskåren efterfrågar.

Flera väldigt allvarliga och uppmärksammade händelser har väckt upprördhet på sistone. Det har blivit tydligt för en bredare allmänhet att det kraftigt ökade antalet skjutningar och sprängningar de senaste åren även drabbar personer som står utanför de kriminella konflikterna.

Med tanke på situationens allvar är det välkommet att politikerna nu träffas igen för att diskutera gemensamma åtgärder. Det är bra och nödvändigt att man vill agera på bred front och att man kommer med förslag på lösningar – de som varit uppe för debatt är bland annat kronvittnen, anonyma vittnen och visitationszoner.

Jag vill inte lägga någon broms på det här arbetet, men vill ändå påminna om vikten av att fatta väl avvägda beslut och av att förstå konsekvenserna av besluten. Det som krävs på samhällsnivå är nämligen långsiktigt hållbara lösningar, inte tvära kast och snabba utspel. Därför är det också viktigt att man är medveten om vad polisprofessionen behöver för verktyg, vad landets poliskår faktiskt efterfrågar.

Min förhoppning är att de gemensamma politiska samtal som nu förs är ett första steg mot ett mer långsiktigt politiskt arbete när det gäller polisfrågorna i synnerhet och rättsfrågorna i allmänhet. Ska vi förhindra att vi hamnar i en liknande situation igen – att de politiska besluten tas först när problemen sedan flera år är ett faktum – behöver politiken bli bättre på att jobba långsiktigt och att ha en helhetssyn.

För att ta rätt politiska beslut behöver man ha koll på både nuläge, omvärld och framtid. Dessutom behövs analyser av beslutens konsekvenser på ett bredare plan, med förståelse för bland annat hur rättsväsendets olika delar hänger ihop.

När de politiska partierna nu tagit initiativ till att gemensamt söka lösningar på den grova brottsligheten borde de också diskutera vinsterna med att ta arbetssättet ett steg vidare. Vårt förslag är att regeringen tillsätter en polisberedning – med dagens Försvarsberedning som förebild. Med en polisberedning skulle man få en varaktig arbetsform där våra politiker gemensamt och i konstruktiv anda kan fatta de beslut som krävs för att ge svensk polis och övriga rättsväsende korrekta och långsiktiga förutsättningar att göra ett bra jobb. Det skulle stärka samhällets brottsbekämpande förmåga och öka människors trygghet, inte bara i dag utan också i framtiden.

Din e-postadress visas inte. Obligatoriska fält är markerade *

*