Polisens arbete

Torka, bränder, regn, översvämningar och mängder av döda runtom i världen. Sommaren 2021 kommer att gå till historien som en katastrofernas sommar. Hos svensk poliskår kommer sommaren 2021 också att kommas ihåg som ännu en sommar av skjutningar och en sommar då ännu en kollega obarmhärtigt togs ifrån oss. När kollegor rycks ifrån oss mitt […]

Läs mer

I dag på internationella kvinnodagen vill jag skriva om våldet mot kvinnor. Det är ett våld som ofta sker dolt i hemmen och som jag upplever hamnat ännu mer i skymundan sedan skjutuppgörelserna i kriminella kretsar eskalerat. I Socialstyrelsens senaste dödsfallsutredning framgick att 85 procent av de som dödats av en närstående tidigare utsatts för […]

Läs mer

Sju av tio poliser anser att deras avdelning/enhet inte har tillräcklig bemanning för att klara verksamhetens krav. Åtta av tio anser att högre lön hör till de fyra viktigaste faktorerna för att stanna i yrket. Fyra av tio gör aktivt något för att planera för ett liv utanför Polismyndigheten. Det är hårda fakta på bordet […]

Läs mer