Polisiär kompetens

Polisförbundet vill bara skydda polisers särställning, säger vissa. De civila facken är bara ute efter att bredda de civilas arbetsuppgifter, säger andra. Vi ska inte skilja på olika personalkategorier. Det skapar bara polarisering inom personalen, säger arbetsgivaren. Den här onödiga konflikten stjäl tid och energi. I en organisation som vår finns alltid skillnader i utbildning, […]

Läs mer