Därför är #ickeförhandlingsbart så viktigt

Sexuella övergrepp och trakasserier finns inom alla yrkesgrupper. Det har blivit plågsamt uppenbart under de senaste veckornas #metoo-kampanjer. Även inom fackföreningsrörelsen förekommer maktstrukturer som gör att kvinnor förtrycks och utsätts för sexualbrott.

1501 kvinnor inom fackförbundsvärlden har nu skrivit under ett krav på att tystnaden bryts och att det sätts stopp för övergreppen.

I och med #ickeförhandlingsbart har frågor som inte diskuterats i tillräckligt stor utsträckning kommit upp till ytan. Jag blev själv fackligt aktiv för att jag tror på alla människor lika värde och att vi alla har samma rättigheter och skyldigheter. Det är värderingar som måste genomsyra hela vårt arbete. Att någon kränker en annan person är oacceptabelt och står i kontrast till det uppdrag vi har.

Det är vårt ansvar som fackliga företrädare att ta avstånd från kränkande särbehandling och övergrepp. Vi ska jobba för en öppen, inkluderande arbetsmiljö där ingen känner sig trakasserad, exkluderad eller blir utsatt för brott från kollegor. Det gäller för våra medlemmar men det gäller också för oss som engagerar oss fackligt.

Jag har tidigare skrivit om egna erfarenheter av trakasserier som du kan läsa här

Din e-postadress visas inte. Obligatoriska fält är markerade *

*