Därför vill facken förebygga brott

Är det fackets uppgift att jobba för att stärka det brottsförebyggande arbetet? För mig är svaret ja. Som representant för en samhällsbärande yrkesgrupp vill jag driva på för att mina kollegor ska ha bästa tänkbara förutsättningar att göra så bra ifrån sig som möjligt – i alla delar – och att poliskårens viktiga kunskaper lyfts fram och tas tillvara.

Som fackförbund jobbar Polisförbundet brett. Våra medlemmars löner och arbetsvillkor ska förbättras, men det ska även förutsättningarna att göra ett så bra jobb som möjligt.

Redan när Anders Thornberg var relativt nytillträdd som rikspolischef påtalade han någonting som jag tycker är otroligt viktigt: att hela samhället behöver mobilisera för att komma tillrätta med gängbrottsligheten, att polisen ensam inte kan få stopp på den.

Polisen ensam har inte förutsättningarna att göra ett riktigt bra jobb om inte också andra viktiga aktörer har de rätta förutsättningarna, och om inte våra gemensamma förutsättningar i form av samverkan fungerar som de ska.

Från våra medlemsundersökningar vet vi att många poliser tycker att samverkan med exempelvis socialtjänst och skola behöver stärkas. Med gemensamma krafter och med rätt resurser kan vi göra betydligt mer för att stoppa tillflödet av barn och unga som dras in i kriminalitet.

När vi samlade ett tiotal fackliga organisationer till ett första möte med ambitionen att ta reda på hur vi tillsammans kan höja statusen för det brottsförebyggande arbetet visade det sig att vi i mångt och mycket delar samma problembilder. Vi delar exempelvis bilden av att samverkan behöver stärkas, inte bara mellan de yrkesgrupper vi representerar utan också inom politiken där flera ministrar har frågor på sina bord som borde överlappa bättre och där man borde skaffa sig en gemensam helhetsbild över problemen och dess lösningar.

Nu blev det Polisförbundet som satte bollen i rullning för facklig samling för det brottsförebyggande arbetet. Vi gjorde det för att vi vill driva på i en fråga där våra medlemmar har pekat på brister och där vi också vill se till att den särskilda kompetens som poliskåren besitter kommer till sin rätt.

Framöver kommer de olika förbunden att växeldra för att med gemensamma krafter se till att frågan inte försvinner från den politiska agendan. Men viktigast av allt: Tillsammans kommer vi att tydliggöra vilka politiska beslut som krävs för att våra medlemmar ska ges bättre förutsättningar för ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete.

Lyckas det är det något som på sikt kommer att påverka både vår arbetsmiljö och vår arbetsbelastning. Dessutom kommer det att medföra ett minskat lidande och stora samhällsbesparingar i form av brott som aldrig begåtts.

Din e-postadress visas inte. Obligatoriska fält är markerade *

*