Det rör på sig i utbildningsfrågan

Almedalsveckan är över för den här gången. Som vanligt har det varit en intensiv vecka, som präglats av lagarbete och kämpaglöd. Men också av glädjen över en fantastisk sammanhållning och över att ha kommit framåt i viktiga frågor.

Otroligt många delar av samhället finns representerade under Almedalen vilket öppnar för oväntade och intressanta möten. Jag tycker att det är viktigt att vi – och Polismyndigheten – finns på plats och är öppna för spontana samtal och meningsutbyten som inte hade uppstått annars.

Men Almedalen erbjuder också ett ypperligt tillfälle för viktiga påverkansmöten med makthavare och beslutsfattare. Inom loppet av tre dagar hann jag bland annat med formella möten med Säpochefen, rikspolischefen, inrikesministern och flera partiers rättspolitiska talespersoner.

I år har Polisförbundets fokus i Almedalen legat på polisutbildningen, men vi har också påmint om att kårens tillväxt inte är löst, om att yrkets attraktivitet måste fortsätta att öka och att högre löner är en viktig del i det.

När det gäller polisutbildningen anser Polisförbundet att den måste uppgraderas – trots att Sverige redan har en poliskår i världsklass. Världen står nämligen inte stilla. Delar av brottsligheten har blivit mer svårutredd och komplex. Befolkningen växer samtidigt som det sker en polarisering mellan stad och landsbygd, utanförskap och innanförskap. Den tekniska utvecklingen innebär nya möjligheter att förebygga, upptäcka och lösa brott men också nya verktyg att begå brott. Står poliskåren stilla i sin utveckling, eller om vi rör oss för långsamt, blir vi omsprungna.

En uppgradering består av flera delar. Vi vill att polisutbildningen upphör att vara en uppdragsutbildning och blir en högskoleutbildning – med högskolepoäng och kvalitetsgranskning som följd. Omgörningen medför också att utbildningen kan ge en formell yrkesexamen kopplad till en yrkeslegitimation. I samband med en omgörning vill vi också att utbildningen förlängs med en termin. Det behövs för att hinna djupa mer i kunskaper och färdigheter.

Tyvärr har det gått väldigt trögt i den här frågan. 2004 beslutade vår kongress att Polisförbundet skulle verka för att polisutbildningen blir en högskoleutbildning. Två statliga utredningar har kommit fram till att det är rätt väg att gå och 2014 gav Socialdemokraterna som vallöfte att en reformering skulle ske, vilket även togs upp i regeringsförklaringen samma år. Ändå har inget hänt, vilket beror på att det tidigare inte funnits en riksdagsmajoritet i frågan.

Nu finns en svag majoritet för att polisutbildningen görs om. Dessutom har det börjat röra på sig bland tidigare motståndare. Moderaterna är numera, enligt deras rättspolitiske talesperson Johan Forssell, inte längre så njugga till en omgörning. Sverigedemokraternas Adam Marttinen säger att partiet inte är främmande för att göra om polisutbildningen som ett led i att höja polisyrkets status. Liberalernas Johan Pehrson sa i en intervju i Polisförbundets tält att jag dagen innan verbalt försökt brotta ner honom i frågan. När han ombads hålla upp en röd eller grön lapp som svar på om Liberalerna är för eller mot en treårig polisutbildning med akademisk examen lät han medvetet lite grönt sticka upp bakom den röda lappen.

En som i Almedalen var betydligt tydligare med var han står var rikspolischef Anders Thornberg. Han är nu öppet för en treårig högskoleutbildning. När både fack och arbetsgivare är överens om vilken väg som är den rätta har jag svårt att se att politikerna kan fortsätta att bromsa. Det är vi som kan vårt yrke. Det är vi som känner professionen och det är vi som inser att ännu mer kommer att krävas av vår poliskår framöver.

Jag lämnade Almedalen med en bra känsla. Vi har rört oss framåt i en fråga som är viktig, inte bara för poliskårens möjligheter att leverera med kvalitet utan också för våra kollegors möjligheter att utvecklas och växa.

Här kan du läsa mer:

https://www.polisforbundet.se/om-oss/det-har-vill-polisforbundet/utbildning-vidareutbildning-och-forskning/

Din e-postadress visas inte. Obligatoriska fält är markerade *

*