Ett stort tack för året som gått

Det lackar mot jul och ett nytt år närmar sig. En titt i backspegeln visar att Sveriges poliser än en gång gjort ett fantastiskt jobb. Den här gången under en utdragen pandemi som tagit flera tusen svenskars liv och gjort betydligt fler sjuka.

Mitt i allt det – och med ett nytt inslag av risk i arbetet – har poliskåren fortsatt att hjälpa, skydda och ställa till rätta. Det har stått bortom allt tvivel av kåren tillhör de yrkesgrupper av samhällsbärare som behövs för att vårt samhälle ska fungera – och som levererat i uppdraget.

Pandemin visade också hur viktiga de fackligt utsedda skyddsombuden är när arbetsgivaren ännu en gång var allt annat än snabbfotad med att värna sina medarbetares arbetsmiljö.

På grund av pandemin blev 2020 i många delar inte alls det år som vi väntat oss. Men i annat fortsatte det i stort sett som vanligt. Poliser har fortsatt att förebygga, förhindra och utreda brott samtidigt som fackligt förtroendevalda och skyddsombud fortsatt att jobba för bättre arbetsvillkor, en bättre arbetsmiljö och för bättre förutsättningar för poliser att göra ett riktigt bra jobb.

I det polisiära arbetet har skjutningarna åter stuckit ut – som i en parallell värld där de kriminella nätverkens dödliga uppgörelser fortsatt oberoende av pandemin. Det har också inneburit att frågor om fler poliser och behovet av att göra polisyrket attraktivare aldrig överskuggats av problemen inom vården. Inte heller har frågan om polisers utsatthet för hot och våld försvunnit, eller frågan om den höga arbetsbelastning som följer i polisbristens spår. Vi i Polisförbundet har fortsatt kunna göra vår röst hörd och vi har fortsatt att bli lyssnade på. Vårt anseende har till och med ökat, enligt Sifos mätningar.

När vi nu snart lämnar det här året bakom oss och blickar framåt önskar jag mig först och främst en snabb återgång till ett liv utan pandemin. Vi vet att vi kommer att leva med dess efterverkningar under lång tid framöver, men när det gäller polisverksamheten är behoven oförändrade.

I det mest omedelbara fackliga blickfånget på andra sidan årsskiftet ligger arbetet med att få till ett nytt avtal. 2020 blev året då Polisförbundets mål om generella polislöneökningar på 15 procent för avtalsperioden gick från teoretiskt uppnått till faktiskt utbetalt. Nu siktar vi lika högt framåt: fem procent i löneökningar per år. För att det ska bli möjligt måste vi både lägga kraft i själva förhandlingarna och i det opinionsbildande arbete som fortsatt krävs för att få politikerna att skjuta till de extra pengar som behövs för att göra löneökningarna möjliga.

Något annat jag vill lägga kraft på under året som kommer är att försöka få mer sans och balans i kriminalpolitiken. Med Trygghetsberedningen fick vi igenom den arbetsform för långsiktigt hållbara politiska överenskommelser som vi önskat. Det som krävs nu är att politikerna slutar gnabbas och istället fokuserar på uppgiften. Inspiration finns att hämta bland annat i det yrkes- och kriminalpolitiska program som Polisförbundets kongress antog i höstas.

Men först ska jul och nyår passeras. Jobbar du större delen av helgerna hoppas jag att du snart får ett annat tillfälle för välförtjänt vila och återhämtning. Hör du till dem som kommer att vara ledig hoppas jag att du kan ta tillvara på tiden för att samla ny energi för det viktiga arbete du utför.

Att tänka på det ni alla gör – och fortsatt att göra under det här väldigt speciella året som gått – fyller mig med en enorm stolthet. Poliskårens fokus på att lösa uppgiften är orubblig. Lika orubblig är den fackliga viljan att förbättra.

Ett stort tack för året som gått! En god jul och ett gott nytt år önskar jag er alla.

Din e-postadress visas inte. Obligatoriska fält är markerade *

*