Fortsätt lönesatsningarna på Säpo

Nivåhöjningen av löner för spanare och livvakter hos Säkerhetspolisen är otroligt välkommen och absolut nödvändig. Nu behöver politikerna ha beredskap att tillskjuta extra medel framöver för att säkra det framtida behovet av poliskompetens.

Under de år som politikerna har tillskjutit extra pengar för högre polislöner inom Polismyndigheten har inte motsvarande satsningar gjorts på våra kollegor inom Säkerhetspolisen.

Från Polisförbundets fackliga företrädare inom Säkerhetspolisen har det återkommande påtalats att det här förr eller senare skulle leda till problem när Säpo lönemässigt förlorar i konkurrenskraft i förhållande till Polismyndigheten.

Utan att gå in på detaljer kan jag konstatera att Säkerhetspolisens kompetensförsörjning hamnat i skuggan av den betydligt större Polismyndighetens polisbrist. Anledningarna till det är flera. En är att polisbristen inom Polismyndigheten varit så stor och rentav akut. En annan är att det är svårt att sätta press mot politikerna genom att ha allmänheten i ryggen när man vill driva frågor för en verksamhet för vilken man måste vara sparsam med fakta. Den taktik vi haft för att mobilisera ett stöd för polislöneökningar inom Polismyndigheten har vi helt enkelt inte kunnat använda för motsvarande mobilisering för poliserna inom Säkerhetspolisen.

Istället har arbetet för högre löner inom Säpo skett bakom stängda dörrar, i förhandlingar med arbetsgivaren och i samtal med politiker. Där har Förbundsregion rikspolisen som organiserar Polisförbundets medlemmar på Säpo dragit ett tungt lass. Det är min övertygelse att det hårda arbetet banat vägen för det vi sett nu: rejäla nivåhöjningar för livvakter och spanare.

Beslutet att höja lönerna var helt rätt men det finns behov av nivåhöjningar även för andra poliser på Säkerhetspolisen. Utan konkurrenskraftiga löner i förhållande till Polismyndigheten får Säkerhetspolisen det besvärligt att framstå som en attraktiv arbetsgivare. Men jag tycker också att det är viktigt att poliser med jämförbar kompetens och erfarenhet ska ligga på samma nivåer lönemässigt – oavsett om de jobbar för Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen. Ligger de på lönemässigt lika nivåer underlättas också ett flöde av personal och kompetens mellan de båda polismyndigheterna vilket jag är övertygad om utvecklar både verksamheter och individer.

Men en nivåhöjning vid ett tillfälle är inte tillräcklig. Polislönesatsningen inom Polismyndigheten fortsätter och i den löneutvecklingen behöver Säkerhetspolisen hänga med. Exakt hur det ser ut i Säpos räkenskaper och exakt hur deras rekryteringsbehov ser ut framöver är ingenting man luftar i offentligheten. Men med tanke på att poliser är en yrkesgrupp och behovet av poliser generellt har ökat kraftigt under senare år är det viktigt att politikerna tar höjd för det även när man resurssätter Säkerhetspolisen. Därför vill jag se en politisk beredskap att skjuta till mer pengar framöver.

Ytterst handlar det om att Säpo måste kunna attrahera de poliser som krävs för att skydda den nationella säkerheten, det demokratiska systemet och medborgarnas fri- och rättigheter.

Din e-postadress visas inte. Obligatoriska fält är markerade *

*