Fullt fokus på att lösa uppgiften

Det är mycket som händer i vår omvärld och det sätter såväl myndigheter som organisationer och individer på prov.

Det vi i Polisförbundet ställs inför just nu är att vi både ska ta samhällsansvar och se till våra medlemmars bästa. Här finns inget färdigt facit att tjuvkika i för att se vad som är rätt och fel i det extraordinära läge vi nu befinner oss. Tillsammans med arbetsgivarna måste vi därför hjälpas åt att fokusera, prioritera och bedöma uppkomna situationer dag för dag, och ibland minut för minut.

Det kommer att uppstå tillfällen där det inte kommer att finnas utrymme för längre diskussioner om huruvida insatser som görs är för stora eller för små, om de kommer för tidigt eller för sent. Det kommer att väcka frustration. Det kommer att väcka missnöje. Men polisarbetet måste fortsätta att fungera och poliser hör till en av många yrkesgrupper som under en period kommer att belastas hårt om kollegor blir sjukskrivna i högre utsträckning – men också på grund av de extra arbetsuppgifter som tillkommer med anledning av pandemin.

Vi har en svår period framför oss men med den samlade kompetens och erfarenhet som svensk poliskår besitter så kommer vi att klara det. Det samma gäller för Polisförbundet. Med de strukturer och processer som vi genom åren mejslat fram kommer vi att lösa allt som måste lösas – förutsatt att vi alla hjälps åt och håller ihop.

När corona-krisen är över kommer en viktig tid av utvärdering då lärdomar ska dras. Då kommer vi inte bara att granska våra polismyndigheters agerande (Polismyndigheten och Säkerhetspolisen) utan också vårt eget. Men just nu har vi alla, medlemmar och förtroendevalda, fullt fokus på våra respektive uppdrag och på att lösa uppgiften.

Håll huvudet kallt och hjärtat varmt och ta hand om er själva och om varandra!

Din e-postadress visas inte. Obligatoriska fält är markerade *

*