Ge cheferna förutsättningar att vara chefer

Du blir inte polis för att du vill jobba i en lugn miljö. Tvärtom ser många poliser fram emot möjligheten att få vara med och skapa trygghet och minska brottsligheten. Att ge hjälp och stöd till människor som ofta befinner sig i utsatta situationer. Det gör också att poliser många gånger får hantera stressade situationer och en tidvis tuff arbetsmiljö. Det är kort och gott en del av jobbet.

Men när fyra av tio poliser har en så tuff arbetssituation att de upplever sömnproblem har det gått alldeles för långt. Vid sidan av sömnproblemen upplever var tredje polis fysiska och varannan polis psykiska besvär på grund av arbetssituationen. Det visar vår senaste medlemsundersökning som jag bland annat kommenterade i Ekot. Nu behövs akuta insatser för att minska risken för allvarliga misstag. Det är förstås glädjande att Polismyndigheten tagit till sig av vår medlemsundersökning och prioriterar arbetsmiljöarbetet.

Men samtidigt saknas det poliser i Sverige, vilket kort och gott gör att arbetsmiljöarbetet inte hinns med, för de alltmer pressade cheferna. Cheferna brottas inte bara med att få poliserna att räcka till. De brottas också med att få tiden att räcka till för deras arbetsmiljöansvar. Därför måste förutsättningarna för cheferna att få vara chefer och ta hand om sin personal stärkas. Inte minst genom förbättrade stödfunktioner och att återinföra biträdande chefer som kan ge avlastning.

En bra chef, som ges rätt förutsättningar att leda sin personal är en av de viktigaste faktorerna för en god arbetsmiljö. Tyvärr gäller också det motsatta. Genom att satsa på cheferna kan därför stora framsteg göras så att fler poliser känner glädje i att gå till jobbet.

Din e-postadress visas inte. Obligatoriska fält är markerade *

*