Glöm aldrig bort hur unika ni är

Medan vissa kan logga ur, stänga av och koppla bort jobbet under jul och nyår fortsätter många verksamheter som vanligt. Jag tänker särskilt på alla yrkesgrupper med samhällsbärande uppdrag, på alla de arbetsuppgifter som måste fortsätta att utföras för att samhället ska fortsätta att fungera, för att människor inte ska fara illa. Till de uppgifterna hör polisens uppgifter, att hjälpa, skydda och ställa till rätta.

Poliser är en helt unik yrkesgrupp. Poliser har valts ut utifrån hårda antagningskrav på fysiska, psykiska och medicinska egenskaper. Poliser har genomgått en skräddarsydd utbildning för att kunna utföra den enorma bredd av uppgifter som polisarbetet innebär. Arbetet anses så viktigt att poliser till och med har getts befogenheter att inskränka på allas våra grundlagsskyddade rättigheter. Polisarbetet anses så viktigt att poliser i vissa fall har skyldighet att ingripa även när de är lediga.

Med ännu ett tufft år i ryggen vill jag påminna om vikten av att ibland stanna upp, lyfta blicken och se hur viktiga vi är och vad speciella vi är. Polisers arbetsbörda är tung, utsattheten för hot och våld fortsatt hög, löner och arbetsvillkor fortfarande inte tillräckligt bra. Men vi fortsätter, steg för steg, på vägen mot fler kollegor, en bättre arbetsmiljö och för löner och villkor som speglar komplexiteten i yrket, ansvaret vi tar och riskerna vi utsätts för. Vi fortsätter resan mot att göra saker bättre.

Snart lämnar vi det här året bakom oss. Ett år då en kollega brutalt rycktes ifrån oss i en skjutning, ett år med fortsatt corona-pandemi, ett år med avtalsrörelse och ett år med alla de utmaningar som kommer med polisrollen och med det fackliga arbetet. Att tänka på det ni alla gör fyller mig med enorm stolthet. Poliskårens fokus på att lösa uppgiften är orubblig. Lika orubblig är den fackliga viljan att förbättra.

Hör du till de som jobbar större delen av helgerna hoppas jag att du snart får ett annat tillfälle för välförtjänt vila och återhämtning. Hör du till dem som kommer att vara ledig hoppas jag att du kan ta tillvara på tiden för att samla ny energi och kraft för det viktiga arbete du utför.

Själv kan jag inte låta bli att ta sats inför det nya året. Det är otroligt mycket vi ska göra. En av de sakerna är att förklara och synliggöra den mycket speciella tillgång som den polisiära kompetensen utgör i kedjan av olika värdefulla kompetenser som behövs på olika nivåer i rättskedjan.

Med det vill jag önska er alla en god jul och ett gott nytt år! Glöm aldrig bort hur unika och viktiga ni är.

Din e-postadress visas inte. Obligatoriska fält är markerade *

*