Jaga systemfel, inte syndabockar

Som jag redan tidigare skrivit om här så är frågan om polisen mörklagt information utifrån politiska hänsynstaganden kopplat till övergrepp vid festivalen We are Sthlm nu het i media. Jag, liksom många andra, var tidigt ute och markerade att om detta stämmer så är det oacceptabelt.

Den naturliga följdfrågan är vad som ska hända nu? Polismyndigheten har anmält sitt arbete kring festivalen till avdelningen Särskild utredningar och det kan absolut vara en bra början. Även jag såg att en utredning kring vad som faktiskt har hänt nu måste vara första steget. Problemet är dock att det riskerar sluta i en jakt på syndabockar, vilket allt för ofta har varit fallet.

Istället tror jag att vi borde titta närmare på systemet med Lex Maria i vården och se vad vi kan ta med oss därifrån. Förslaget har varit uppe tidigare och fördelarna med att titta på systemfelen i högre grad och på vem som gjort fel på vilket sätt i något mindre grad är uppenbara.

I stället för att enbart genomföra en internutredning som riktar sig mot det individuella ansvaret (bestraffning) borde också en objektiv utredning göras med syfte att ta reda på anledningen till varför händelsen överhuvudtaget skett. Detta för att förebygga liknande händelser i framtiden. Min bild är att Polismyndigheten som organisation alltför ofta inte hanterat strukturella problem eftersom det varit enklare att hitta en syndabock. I förlängningen blir ett sådant förhållningssätt skadligt även om det kan fungera för att kortsiktigt skapa lugn kring en infekterad situation.

Så mitt förslag för att komma åt problemen på djupet är en Lex Maria för Polisen. Där professionen själv anmäler möjliga fel och brister i verksamheten, och att dessa anmälningar behandlas systematiskt för att öka kvaliteten på Polisens arbete. Det är en del av en lärande organisation, som ska skapa förbättring men också ökad trovärdighet.

2 kommentarer, RSS

Din e-postadress visas inte. Obligatoriska fält är markerade *

*