Lag och ordning ska bli viktigaste valfrågan

I nyårsnatten korkas champagneflaskor upp och nyårslöften ges om ett bättre 2018. Det är middagar, fester och firanden runt om i landet.

När vänner och bekanta klär upp sig och dansar in det nya året är det många poliser som jobbar. De tar hand om alla de avigsidor som kommer av för mycket festande och alkohol. Bråk och våld i nära relationer. Stök och slagsmål där många människor samlas och firandet går över styr. Stort tack till er som jobbar ännu en nyårshelg!

Jag hoppas innerligt att det här nyåret ska bli bättre än det förra. Inga fler poliser som beskjuts med fyrverkerier, utsätts för flaskkastningar eller andra våldsyttringar. Men med tanke på hur mycket tuffare polisers arbetsmiljö blivit de senaste åren så finns det mycket kvar att göra för att arbetsvillkoren ska bli bättre. Jag vill därför också rikta ett stort tack till alla poliser som kämpar vidare trots att många av er har haft det tungt länge nu.

Med det nya året kommer också nya förväntningar. Under 2018 kommer den politiska temperaturen att stiga och allt närmare valdagen kommer de politiska utspelen att dugga allt tätare. Polisförbundets mål är att lag och ordning ska bli den absolut viktigaste valfrågan. Politiker från alla partier måste ge svar på hur tryggheten ska säkras i Sverige. Vilka är deras lösningar för att flera brottsutredningar ska bli klara i tid? Hur ska de säkerställa att fler vågar gå ut på kvällar och nätter? Och att polisen kan åka på de larm som kommer in? Det är bara några av de frågor som vi kommer att kräva svar på.

Medborgarnas upplevda trygghet är en temperaturmätare på hur väl fungerande ett välfärdssamhälle är och polisen är samhällets viktigaste trygghetsbärare. Ska förtroendet för polisen vara fortsatt högt krävs långsiktiga och hållbara reformer. Det krävs att vi blir fler poliser, att yrkets attraktivitet höjs och att polisprofessionen stärks. Skickliga, engagerade och inte minst erfarna poliser är en nyckelfaktor för ett tryggt samhälle.

Valåret börjar nu på måndag. Då ska vi återigen kavla upp ärmarna och ta strid för det vi tror på – ett tryggare samhälle med fler poliser. Vi ska göra det på ett starkt och smart sätt med fakta och argument. Det är också mot den bakgrunden som förtroendevalda och anställda på Polisförbundet nu arbetar hårt med att skapa bättre villkor för medlemmarna.

Jag hoppas att ni alla får en riktigt bra nyårshelg, både ni som jobbar och ni som är lediga. Jag vill än en gång tacka er alla för det arbete ni gjort under året. Nu kämpar vi vidare för att förutsättningarna att göra ett riktigt bra polisarbete förbättras.

Gott Nytt År!

Din e-postadress visas inte. Obligatoriska fält är markerade *

*