Lönesatsningen måste fortsätta

Försöker regeringen lura poliserna på polislönelyftet? Mitt korta svar: Pengarna för 2019 finns hos myndigheten och det är rikspolischefens ansvar att se till att de går till höjda polislöner. Det jag främst saknar från regeringen, eller närmare bestämt från ny ansvarig minister, är synen på de långsiktiga lönesatsningar som krävs för att lösa polisbristen.

De senaste veckorna har stort fokus återigen varit på polislönerna. Johan Forssell (M) och Andreas Carlson (KD) har uttryckt oro över att den riktade satsningen för höjda polislöner som står inskriven i den M/KD-budget som riksdagen röstade igenom inte kommer att genomföras eftersom den inte står inskriven i regleringsbrevet för Polismyndigheten. De har frågat sig om regeringen försöker lura poliserna på ett lönelyft.

Det här visar att polislönefrågan i högsta grad lever, vilket den kommer att göra så länge polisbristen inte är löst. Lönerna är det viktigaste verktyget för att stoppa avhoppen från yrket, för att locka tillbaka erfarna kollegor och för att locka fler med rätt förutsättningar till yrket.

Den M/KD-budget för 2019 som riksdagen röstade igenom under den utdragna regeringsbildningen – med höjda anslag till Polismyndigheten och en riktad lönesatsning för höjda polislöner – var absolut nödvändig. Satsningen ska enligt M:s och KD:s intention innebära ett värde motsvarande tusen kronor mer i månaden utöver den ännu inte avtalade revisionen för 2019.

Hur den politiska tilldelningen av pengar till myndigheten kommer att se ut de kommande åren vet vi inte. Därför måste vi fortsätta att jobba mot samtliga partier för att få dem att inse att fortsatt höjda anslag inte bara ska täcka fler poliser utan också högre löneökningar för poliskåren i flera år framöver. Det är totalt orimligt att polislönerna ligger flera tusen kronor under den statliga medellönen. Och på just den här punkten efterlyser jag ett tydligare ställningstagande från ny ansvarig minister, inrikesminister Mikael Damberg (S). Jag vill veta hur Damberg ställer sig till fortsatta polislöneökningar de kommande åren. Hur hårt är han beredd att kämpa för att det under flera år framöver ska finnas ett större löneutrymme för den kår han nu är politiskt ansvarig för?

Hur Damberg ställer sig till de lönepengar som redan finns hos myndigheten 2019 är givetvis också viktigt. Hittills har han sagt att ”det är rimligt att polisen jobbar med löner och villkor” och att regleringsbrevet behöver skrivas om (övergångsregeringen ska ha skrivit samtliga regleringsbrev i en nedkortad form). Kanske får M och KD som de vill, att regeringen via regleringsbrevet pekar med hela handen för att de tilldelade lönepengarna för 2019 ska fördelas enligt intentionerna i budgeten. Men oavsett om det sker eller inte vill jag påminna om att pengarna finns hos Polismyndigheten och att där finns en rikspolischef som borde få den retoriska frågan: Du ser väl till att de här pengarna går till polislöner?

Vi får aldrig låta oss luras av den politiska debattens kortsiktiga fokus. Polisbristen löser vi inte här och nu och vi löser den inte genom att polislönerna ökar mer än andra yrkesgruppers två gånger i rad. Det krävs satsningar i flera år framöver. Därför upprepar jag vikten av mindre politiskt spel och ett större ansvarstagande för långsiktiga konstruktiva lösningar – mot brottsligheten och för ett tryggare samhälle.

Din e-postadress visas inte. Obligatoriska fält är markerade *

*