Livvakter slipper ensamarbete

Terrorhot, psykiskt sjuka personer och ett tuffare samhällsklimat har fått konsekvenser för allt fler i det offentliga Sverige. Det påverkar enskilda individer, men innebär också stora konsekvenser för livvakters arbetsmiljö. Att Arbetsmiljöverket nu går på vår linje och sätter stopp för ensamarbete är en stor seger.

Jag är mycket glad över beslutet om att stoppa ensamarbetet för livvakter. Det kommer förhoppningsvis att leda till en säkrare arbetsmiljö för våra medlemmar hos Säkerhetspolisen.
Det var efter mordet på utrikesminister Anna Lind som personskyddsutredningen tillsattes. I utredaren Hans Regners förslag fanns skrivningar om att livvaktsskyddet skulle vara mer flexibelt och anpassat efter den aktuella hotbilden. Att bara ha en livvakt ansågs då många gånger vara en tillräcklig åtgärd. Sedan mordet på Anna Lind har antalet skyddspersoner blivit betydligt fler, men antalet livvakter har varit relativt konstant.

Det borde vara en självklarhet att varken livvakter eller skyddsobjekten ska utsättas för onödiga risker. Som ensam person är det svårt att avvärja hot och sätta den enskilda personen i säkerhet, samtidigt som man ska tillkalla hjälp från andra. Det vi har lärt oss av historien är att om något händer går det blixtsnabbt. Då behöver vi ha en bemanning som klarar av att hantera situationen.
Arbetsgivaren hävdar att de hotbedömningar som görs är tillräckliga och att när det finns en påtaglig risk för våld eller hot om våld så är det minst två livvakter som arbetar ihop.

Men allt går inte att förutse. Att Arbetsmiljöverket nu har gått på vår linje är därför glädjande. Vårt huvudskyddsombud på Säkerhetspolisen som tillsammans med LO -TCO:s rättskydd har arbetat med frågan i två års tid har gjort ett gediget arbete. En stor eloge till dem. Det har varit ett mödosamt arbete som nu har gett tydligt resultat till nytta för våra medlemmar och för skyddspersonerna.

Domen kan också ses som vägledning för andra myndigheter. Nu hoppas jag innerligt att andra yrkesgrupper också har nytta av beslutet. Det finns yrkeskategorier för vilka ensamarbete inte är lämpligt. Därför måste säkerheten få kosta. Det kan rädda liv.

Din e-postadress visas inte. Obligatoriska fält är markerade *

*