Med fokus på de brottsutsatta

I barndomens lek tjuv och polis fanns två personer, tjuven och polisen. Det är så jag minns det. Jag kan inte komma ihåg att det fanns något brottsoffer i leken.

Som vuxen, utbildad polis och med en mängd polisiära erfarenheter i ryggen kan jag känna att många har kvar barnets fascination för både ”tjuven” och polisen men att de brottsoffer som utgör en så stor del av en polis arbetsvardag oftare hamnar i skuggan. Det här skaver i mig för är det någonting som lämnar djupa avtryck i en som polis och som människa så är det just mötena med brottsoffren. Det är också de mötena som får många poliser att känna frustration över att vårt samhälle inte gör mer för att förebygga brott, förebygga att människor blir brottslingar och därmed se till att färre människor blir brottsoffer. Starkast är förstås de här känslorna när det gäller brott som genomgripande förändrar brottsoffrens liv, som skadar dem fysiskt och psykiskt, som inskränker deras demokratiska fri- och rättigheter – och som i värsta fall tar deras liv.

I dag, på internationella brottsofferdagen, vill jag därför vara med och rikta fokus mot de brottsutsatta. Jag tror att jag talar för alla mina poliskollegor när jag säger att vi som samhälle måste göra mer för att se till att färre människor blir brottsoffer, men att vi också måste göra mer för att stötta de som ändå faller offer för brott och att vi måste stärka både skydd och möjligheter till juridisk upprättelse.

  • Satsningen på fler poliser behöver fortsätta så att Polismyndigheten får den bemanning som krävs för att förebygga, förhindra och utreda brott.
  • Kommunerna behöver ta större ansvar för att förebygga brott, bland annat genom att inrätta sociala insatsgrupper i grundskolor.
  • Samhällets stöd till brottsutsatta behöver stärkas.
  • Rättskedjans kapacitet och kompetens måste ligga i fas med brottsligheten både när det kommer till typ av brottslighet och volymen av brott.

Punkterna bygger på sådant som togs upp i det yrkes- och kriminalpolitiska program som Polisförbundets kongress antog i höstas. De är viktiga för oss poliser som valt ett yrke där vi vill hjälpa, skydda och ställa tillrätta. De är också viktiga för vårt samhälle och för alla människor som bor och vistas i det. Personlig säkerhet är en mänsklig rättighet, liksom rätten till liv och frihet.

Din e-postadress visas inte. Obligatoriska fält är markerade *

*