När ministern uppmanades ta strid mot Polisförbundet

”Damberg behöver ta strid mot Polisförbundet”. Rubriken mötte mig när jag slog upp ledarsidan i Svenska Dagbladet. Texten om Mikael Damberg (S) handlade om den nye inrikesministerns förutsättningar att nå målet om 10.000 fler polisanställda 2024. Den hårdragna rubriken var förmodligen inspirerad av formuleringen att Polisförbundet är ”det fackförbund som kanske har politikerna hårdast i sitt grepp”. Dags att sätta hårt mot hårt, enligt ledarskribenten.

Men frågan där skribenten ansåg att ”polisministern” borde köra över Polisförbundet byggde på ett rent sakfel, påståendet att vi är emot så kallad specialistutbildning, eller funktionsinriktad utbildning som det egentligen heter. Det är vi inte. Vi står bakom den funktionsinriktade utbildning till nationella insatsstyrkan och till bombskyddet som startar i mars.

Det vi inte står bakom är förslag på en kortad polisutbildning som innebär att krav på kunskaper och förmågor lyfts bort. Polisyrket är svårt, komplext och riskfyllt och kräver en gedigen utbildning. Det går inte att plocka bort delar av de krav som ställs på en färdigutbildad polis utan att det får negativa effekter på resultaten, säkerheten, rättssäkerheten och tryggheten i samhället. Av samma skäl är vi emot sänkta antagningskrav.

Den här inställningen har vi både till polisutbildningen och till funktionsinriktade utbildningar. De personer från Försvarsmakten som i mars påbörjar sin utbildning har klarat samma antagningskrav som de som går den ordinarie polisutbildningen – och de kommer att ha minst samma kunskaper och färdigheter när de går ut.

Vår inställning ligger fast när vi i konstruktiv anda fortsätter att föra diskussioner med Polismyndigheten om fler potentiella funktionsinriktade utbildningar. Krav på kunskaper och förmågor får inte tas bort. Det handlar istället om att kunna ge utbildningar, komprimerade i tid, till vissa specifika funktioner.

Utbildningarna kan komprimeras av flera anledningar: Vissa kunskaper finns redan på plats och kan direkt valideras in i polisutbildningen. Andra kunskaper finns där men kanske inte fullt ut eller kanske inte i rätt form. Som exempel är Försvarsmaktens självskydd inte samma sak som Polisens självskydd. En tredje anledning till att utbildningarna kan komprimeras är att de sker under pågående anställning vilket innebär att det inte blir långa avbrott för jullov och sommarlov. Istället tar man bara ut vanlig semester. Allt det här sammantaget gör att den grupp som snart påbörjar sin funktionsinriktade utbildning kommer att vara klar för sin halvårslånga aspirant redan efter ett års studier.

Viktigt att vara tydlig med är att de här kollegorna visserligen rekryteras för specifika funktioner inom Polismyndigheten, men de utbildas för att kunna fungera för alla vanligt förekommande uppgifter inom polisyrket – precis som i den vanliga polisutbildningen. Utbildningsmålen skiljer sig inte åt.

Vår inställning kommer alltid att vara att varken antagningskraven eller kraven på den färdigutbildade polisen ska sänkas. Vi behöver fler kollegor och vi behöver få upp ökningstakten, utan att kompetensen inom kåren urholkas. Funktionsinriktade utbildningar är en väg. Lägg till det högre löner och bättre villkor för att hålla kvar erfarna kollegor, för att locka tillbaka fler av de som slutat och för att fylla platserna på polisutbildningen. Vi måste jobba i alla tänkbara spår för att snabbare kunna lätta på arbetsbelastningen för våra kollegor. När poliskåren får rimligare förutsättningar att göra ett bra jobb kommer det också att få positiva effekter för hela samhället.

Din e-postadress visas inte. Obligatoriska fält är markerade *

*