När politikerna inte vågar satsa framåt

Polisutbildningen skulle göras om. Det sa vår statsminister i sin regeringsförklaring 2014.  Två år senare kom en utredning som talade om hur och varför.

Sedan hände… ingenting. Polisens omorganisation och den uppenbara polisbristen gjorde att våra politiker fick ett annat fokus. Beslut om att utöka antalet utbildningsplatser fattades och det tillsköts nödvändiga extrapengar för att polislönerna skulle kunna höjas – för att hålla kvar värdefull befintlig poliskompetens.

Polissatsningen var och är otroligt välkommen. Men tyvärr har det varit svårt för politikerna att ha två bollar i luften samtidigt. De har stirrat sig blinda på antalet poliser och har struntat i vad som behöver finnas i uniformerna. Flera partier tyckte till och med att man borde utbilda poliser med färre kunskaper och förmågor – allt för att snabbare trycka upp numerären. Resonemangen gick i stort sett ut på att man kunde ha en grupp poliser avdelade för simplare uppgifter – som om man i sin polisvardag i yttre tjänst kan välja komplexiteten, risken och svårighetsgraden på det man ställs inför!

Den 17 maj i år arrangerade Polisförbundet ett seminarium under rubriken Framtidens polis – ett seminarium om hur den polisiära kompetensen behöver utvecklas i en föränderlig värld. Där fanns poliser, polisutbildare, forskare och andra experter som vittnade om hur kraven på poliser ökat, som förklarade hur krävande polisyrket är, hur komplext det är och hur snabbt förändringarna i omvärlden och brottsligheten sker. Det pratades också om vikten av att hänga med, om att kunna fort- och vidareutbilda sig.

Sedan blev det politikernas tur. Socialdemokraterna erkände lite skamset – konfronterade med löftet från regeringsförklaringen 2014 – att kompetensfrågan inte varit så aktuell på grund av fokuset på tillväxten. Moderaterna svarade undanglidande och ville hellre prata löner. Men det var ju inte det seminariet handlade om.

Centerpartiet var mest entusiastiska och pratade om behovet av att vi blir fler men också om behovet av att kunna göra saker bättre, mer effektivt. Liberalerna var tydligt emot en förlängd utbildning men avslutade oväntat med att säga att om tio år, då är nog utbildning treårig i stället för dagens två och halvt.

Helt ärligt förstår jag inte vad politikerna väntar på. Vi har två statliga utredningar (en beställd av en M-ledd regering och en av en S-ledd) som kommit fram till samma sak: att polisutbildningen behöver förlängas med en enda blygsam termin. En enda blygsam termin som kommer att lägga grunden för poliser att göra ett ännu bättre jobb, som gör dem bättre rustade att möta framtidens utmaningar och som kommer utgöra grunden för en rad förbättringar gällande polisens metoder och verksamhet.

Men politikerna tvekar. De vågar inte säga att 2025, när polissatsningen enligt plan ska vara i mål, så sjösätts den nya utbildningen. Det är synd, för beslutet måste tas nu. Förändringar tar nämligen tid och det är en del praktikaliteter som måste ordnas längs vägen.

Det finns faktiskt inget att tveka på. Alla som ändå gör det kan titta på seminariet om framtidens polis en gång till.

Din e-postadress visas inte. Obligatoriska fält är markerade *

*