Nu sätter vi lönepress – tillsammans!

lena-polisPrio1: #flerpoliser. Så heter den kampanj vi nu dragit igång. Med den sätter vi ytterligare fokus på att polislönerna måste höjas rejält om vi ska nå målet om tusentals fler poliser.

I den här kampanjen behöver vi inte bara stöd från allmänheten. Vi behöver också poliskårens stöd. Ju fler röster som hörs, ju fler namn som samlas in, desto hårdare blir trycket på att göra polislöner till en valfråga.

Viktiga steg har tagits på vägen mot en uppvärdering av polisyrket, men både ni och jag vet att det behövs mer.  Mycket mer. Under flera år framöver.

Att vara polis är ett av de finaste uppdrag man kan ha, men med polisbristen har det blivit ett allt mer slitigt uppdrag. När vi nu äntligen har politikernas öra, när de äntligen förstått att det faktiskt råder polisbrist, då måste vi hjälpas åt att se till att det här blir en av de stora valfrågorna. För att vara mer specifik: Vi måste tillsammans se till att både antalet poliser och polislöner blir valfrågor. För utan högre löner kommer vi inte att bli så många poliser som politikerna vill – och inte få så många kollegor som vi behöver.

Medellönen för en polis låg 2017 fortfarande 4400 kronor under det statliga medlet, enligt siffror från SCB. I och med det avtal som slöts mellan Polisförbundet och Polismyndigheten i början av året kommer glappet att ha krympt när SCB så småningom redovisar lönesiffror för 2018. Medan övriga staten höjer sina löner i nivå med industrins märke höjs polislönerna i år mer.

Men – och det här kan jag säga och skriva hur många gånger som helst – det räcker inte. Det krävs betydligt mer.

Nivån på löneökningarna i nästa revision beror i högsta grad på hur mycket pengar politikerna är villiga att skjuta till.  Det är därför jag tycker att du, dina kollegor, och alla du känner som bryr sig om tillståndet för svensk polis, ska engagera sig i den här kampanjen.

Polis blir man inte på grund av lönen. Polis blir man för att man vill göra skillnad. Men när lönen inte matchar yrkets komplexitet, ansvaret, arbetsvillkoren, utsattheten – och dessutom ligger långt under medellönen för andra statliga yrken – då är det klart att kollegor till slut får nog och lämnar.

Med avhoppen hamnar vi i en nedåtgående spiral där varje erfaren kollega som försvinner innebär en tyngre börda för de som är kvar. Vi måste bryta den här negativa spiralen. Med högre löner kommer fler kollegor att stanna. Med högre löner kan vi locka tillbaka rutinerade kollegor som slutat. Erfarenheten behövs här och nu men är också absolut nödvändigt för att senare kunna lotsa in de nya större aspirantkullarna i verksamheten på ett bra sätt.

Jag brukar säga att den enda gången jag backar är när jag tar sats. Det gör jag nu. Låt oss ta en jäkla sats och genomföra det här hoppet tillsammans! Vårt gemensamma prio 1-ärende är fler poliser.

Din e-postadress visas inte. Obligatoriska fält är markerade *

*