Myndigheten bad om pengar i ord – men inte i siffror!

Pengar för den fortsatta uppvärderingen av polisyrket saknas, skriver Polismyndigheten! En uppgift som är otroligt märklig med tanke på att regeringen aviserat att man för 2022 vill ge Polismyndigheten den summa pengar Polismyndigheten själv begärt – och lite till!

På Intrapolis skriver Polismyndigheten så här:

”I vårt budgetunderlag framförde vi tydligt att vi behöver mer resurser även efter 2021 för att vi ska kunna fortsätta arbetet med att uppvärdera polisyrket under 2022-2024, men regeringens budgetproposition innefattar inga extra medel i denna del”.

Förklaringen till de saknade pengarna verkar ligga i ett faktum som Polismyndigheten inte nämner på Intrapolis. Behovet av extra pengar till lön framfördes enbart i text. Pengabehovet i kronor specificerades aldrig i Polismyndighetens underlag. Och med tanke på hur myndigheten nu kommunicerar i frågan förstår vi att summan aldrig heller inkluderades i den totalsumma som skulle ha visat hur mycket pengar Polismyndigheten faktiskt behöver nästa år.  

Hur det kan ha blivit så här vet jag inte, men nu måste både Polismyndigheten och regeringen gå till botten med det här och ta reda på hur det kunde bli så fel. Fast viktigast av allt är förstås att de gemensamt ser till att lösa situationen.

Vi vet att såväl allmänheten som regeringen, oppositionen och Polismyndigheten står bakom höjda polislöner och att alla vill ha fler poliser. I själva sakfrågan råder ingen oenighet. Vi har dessutom nyligen hört flera partier (M, L, KD och SD) upprepa att de även framöver vill avsätta öronmärkta pengar för fortsatt höjda polislöner. Ur det perspektivet ser jag ljust på framtiden.

Polismyndigheten är den enda part som kan säga exakt hur mycket pengar Polismyndigheten behöver. Nu är det dags att göra det – och i siffror den här gången! Att uttrycka ett behov i text och överlåta åt någon annan att tolka vad det betyder fungerar inte om vi ska nå tillväxtmålen till årsskiftet 2024/2025. Det finns fortfarande tid att rätta till det här.

Ska Polismyndigheten vara med och på allvar bidra till att lösa samhällsutmaningar som gängkriminalitet och organiserad brottslighet så måste man tuffa till sig så pass att man vågar be om de pengar man behöver för att lösa uppgiften. Har man försökt att verka artig är det dags att släppa det nu. Det här handlar om finansieringen av den myndighet som ska stå för trygghet och säkerhet och som ytterst är satt att värna vår demokrati. Behövs det mer pengar till polislöner för att Polismyndigheten ska kunna växa till en nivå där man fullt ut klarar uppdraget i alla delar, då måste myndigheten be om de pengarna.

Din e-postadress visas inte. Obligatoriska fält är markerade *

*