Om varför poliser borde tjäna mer

Hårt och skickligt arbete ska löna sig när man jobbar som polis. Därför tycker jag att fler poliser borde tjäna över 50 000 kronor.

Polisers uppdrag är att värna allas vår trygghet, säkerhet och ytterst hela vår demokrati. Därför hör polisyrket till ett av de absolut viktigaste yrkena vi har. Ändå syns det inte i plånboken.

Poliser har en bred utbildning, en enorm bredd av kunskaper och färdigheter, många olika användningsområden och utgör därmed en otroligt flexibel grupp anställda. Ändå syns det inte i plånboken.

Poliser utsätts för risker i sitt arbete och låter återkommande sin egen trygghet och säkerhet stå tillbaka för att skydda och hjälpa andra. Ändå syns det inte i plånboken.

Dessutom har vi sedan många år tillbaka en polisbrist som är allt annat än bra för vårt samhälle. Den senaste avtalsperioden har gett en viss påfyllning i plånboken sedan även politiker och arbetsgivare insett att om man ska få fler poliser så behöver lönerna höjas.

De pengatillskott Polismyndigheten fått på senare år har varit bra och nödvändiga, liksom de avtal om högre polislöneökningar som vi förhandlat fram. Men det räcker inte!

Frågar ni mig tycker jag att alldeles för många kollegor inte får betalt för de kunskaper de har, det ansvar de tar och de risker de utsätts för. Därför skrev jag för några veckor sedan en text i Expressen som rubriksattes med orden ”Fler vanliga poliser borde tjäna över 50 000 kronor”.

Bakom formuleringen ”vanliga poliser” döljer sig budskapet att man inte ska behöva göra chefskarriär för att komma upp i lön. Du ska helt enkelt kunna fortsätta med det du redan gör och belönas för att du med tid och erfarenhet blir allt skickligare på ditt arbete.

Att jag sedan valde just summan 50 000 var för att fästa blicken vid en konkret siffra som jag tycker utgör en fullt rimlig lön för en erfaren och skicklig kollega som gör ett bra jobb i ett samhällsbärande yrke. Det finns många andra yrkesgrupper där det inte alls är ovanligt att personer som inte är chefer tjänar 50 000 eller mer. Varför skulle inte fler poliser kunna lönesättas på de nivåerna?

Jag fick frågan om de där 50 000 kronorna i debattartikeln innebär några förändringar i avtalsförhandlingarna eller i våra yrkanden. Svaret är nej. De 50 000 kronorna är till för att få politiker och arbetsgivare att höja blicken och fråga sig vad en polis är värd. De är till för att få poliser att höja blicken och fråga sig ”vad är jag värd?”

Det finns en risk med det sistnämnda, det vet jag. Vi har alltför många kollegor som blickat ut från myndigheten, som sökt ett jobb, fått ett erbjudande och frågat om lönen. Vi vet att många fick ett svar tillbaka som visade att de var värda betydligt mer än lönen de hade som poliser.

Polisyrket ska man inte behöva lämna på grund av lönen.

Polis är inte heller ett yrkesval som ska avfärdas på grund av lönen.

Därför måste Polismyndigheten leverera i de pågående avtalsförhandlingarna och därför måste den regering/de regeringar som beslutar om Polismyndighetens – och Säkerhetspolisens – framtida medel också leverera. Löneresan är påbörjad men målet är inte nått. Poliser är värda mer.

Din e-postadress visas inte. Obligatoriska fält är markerade *

*