Polisen måste bli en attraktiv arbetsplats för föräldrar

Att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att göra karriär är en självklarhet. Polisen ska spegla hela samhället och könsfördelningen på olika poster måste vara jämställd. Men verkligheten för poliskvinnor är precis som för övriga kvinnor i Sverige. Ansvar för hem och barn vilar mycket tyngre på kvinnor än för män. Det får också konsekvenser för möjligheterna att göra jobbkarriär.

I dag är cirka 30 procent av poliserna är kvinnor. Andelen kvinnliga poliser som är chefer har ökat och är nu upp i 25 procent, vilket fortfarande är en alldeles för låg nivå. En stor förklaring är vårt historiska arv. Det var först 1958 som kvinnor kunde bli poliser. Tidigare hade vi ett system med polissystrar där kvinnor fick vara med vid husrannsakan hos kvinnor och hålla vissa förhör med kvinnor.

Nu är det en annan verklighet. Men fortfarande har inte kvinnor och män samma möjligheter. En viktig förklaring är att kvinnor fortfarande tar ett mycket större ansvar för hem och familj. Även om vi har kommit långt i Sverige är vi långt ifrån jämställda.

I höstas frågade vi poliser med barn under 12 år om deras erfarenheteter av att ha barn och hur det påverkade arbetslivet. Hela 44 procent ansåg att deras arbetsplatser inte var tillräckligt föräldravänliga. Drygt hälften av kvinnorna ansåg att föräldraskapet har försämrat deras karriärmöjligheter, vilket kan jämföras med 39 procent av männen.
Vår undersökning visar också att var tredje polis med barn under 12 år har under det senaste
året funderat på att byta arbetsgivare på grund av att deras arbetsplatser inte är tillräckligt föräldravänliga.

Det här är allvarligt. Under de senaste åren har vi förlorat alldeles för många kompetenta kollegor som valt att gå till andra branscher. Att kunna kombinera föräldraskap och arbetsliv är en självklarhet om man ska kunna ha kvar kompetensen. Det här är något som varje modern arbetsgivare måste arbeta aktivt med.

Polismyndigheten skulle kunna göra mycket för att underlätta för den enskilda individen när det till exempel gäller arbetstidens förläggning. Vi är alla olika och har olika behov. Det går att se över schemaläggning och bejaka en friare användning av arbetstid där det är möjligt.
Så för att både kvinnor och män ska uppleva polisyrket som attraktivt krävs jämställda villkor och möjligheter för alla att använda sin kapacitet, kreativitet och kompetens. Att vara en föräldravänlig arbetsplats innebär också att man bejakar ett jämställt uttag av föräldraledigheten och att arbetet organiseras så att det är möjligt att hämta och lämna på förskolan.

Din e-postadress visas inte. Obligatoriska fält är markerade *

*