Polisens kompetens måste uppvärderas

Polisförbundet runt om i landet har uppmärksammat att nyanställda civila utredare kan få betydligt högre löner än poliser, vilket våra medlemmar har reagerat starkt på. Upp till fem tusen kronor mer i månaden har rapporterats. Och jag förstår medlemmarnas upprördhet.

Det är inte rimligt att polisens kompetens inte värdesätts mer. Det finns fall där poliser med lång erfarenhet och är den som får lära upp den civila utredaren, har lägre lön än den nyanställda utan polisiära befogenheter. Är du akademiker som väljer att vidareutbilda dig till polis får du också räkna med att gå ner i lön.

Poliser har trots allt fler befogenheter och ett större ansvar än vad civila har. Därför är det obegripligt att det inte satsas mer på poliserna nu när det uppenbart finns pengar till höjda löner. De signaler detta skickar är att det inte spelar någon roll för erfarna, kompetenta och duktiga poliser att anstränger sig extra. Det kommer ändå inte synas i lönekuvertet.

Att civila utredare lönesätts utifrån sin kompetens är bra. De kan tillföra polisen värdefulla kunskaper. Lönesättningen av de civila visar vad marknadsvärdet är för de med relevant kompetens för utredningsarbetet. Problemet är att poliserna inte lönesätts utifrån samma kompetens. Och det skapar en grogrund för missnöje och missämja på arbetsplatsen. Det kommer att spä på de stora problemen som redan finns inom polisorganisationen.

Rikspolischefen Dan Eliasson har varit tydlig med att det krävs en uppvärdering av polisyrket, både på kort och lång sikt. Han vill att polisen ska vara en attraktiv arbetsgivare och han säger sig vilja förbättra relationerna med arbetstagarorganisationerna. Att det då är sådana skillnader i lönesättning och värdering av kompetens runt om landet försvårar hans intentioner avsevärt.

Det är allt för många poliser som nu väljer att lämna yrket eftersom de har en alternativ arbetsmarknad med högre löner. För att minska kompetenstappet krävs nu att arbetsgivaren dammsuger budgeten i den pågående lönerörelsen för att uppvärdera polisyrket. Dessutom krävs ett nationellt krispaket med en öronmärkt polislönesatsning så att poliser kommer i fatt den övriga arbetsmarknaden. Det är hög tid för polisledningen att leverera!

Din e-postadress visas inte. Obligatoriska fält är markerade *

*