Skulle Sverige klara av ett terrorangrepp?

Stresstest är en vedertagen metod för att studera olika verksamheter och hur de klarar extra ordinära påfrestningar.

Vi på Polisförbundet har under förra hösten och de senaste månaderna ofta fått just den typen av frågor. Vi har inte svaret.

Tydligen inte den högsta polisledningen heller. Rikspolischef Dan Eliasson har vid intervjuer svarat ungefär så här: ”I storstäderna ja, vissa delar på dygnet och kanske om det är en enstaka händelse och inte en samordnad attack.”

Låt oss ta avstamp i den värld vi lever i här och nu. Det är medborgarna som är den yttersta uppdragsgivaren för vårt arbete och vad är det medborgarna vill ha? Vi vet att en av polisens allra viktigaste uppdrag i allmänhetens ögon är att skapa trygghet i vardagen. Det som just nu ökar otryggheten är risken för terrorhandlingar. Polisförbundet har därför fört fram förslaget att stresstesta svensk polis grundförmåga och dess organisation. Svenska folket har rätt att kräva och få veta att polisen satsar sina resurser på rätt ställe vid rätt tillfälle.

Det handlar om försvaret av vårt demokratiska och öppna samhälle.

Strålsäkerhetsmyndigheten genomförde det för några år sedan efter den japanska katastrofen i Fukushima. Finansinspektionen har efter finanskrisen på uppdrag av EU:s bankmyndighet EBA testat de svenska storbankernas motståndskraft mot kraftiga försämringar i ekonomin. År 2014 granskade Riksrevisionen Försvarsmaktens förmåga i förhållande till riksdagens och regeringens krav.

Vårt krav har därför varit att stresstesta Polisens förmåga att klara av en samordnad terrorattack mot Sverige och om förutsättningar när det gäller personal, materiel, operativ planering och övningsverksamhet är tillräcklig.

Vi vill att testet sker av hela organisationen för att se om det finns brister i den nya polismyndighetens organisation och den polisiära grundförmågan. Vi ser att den grundförmågan består av tre fundamentala delar:

1) Ekonomi. Vår bild är att polisen är underfinansierad och har varit så länge, men vi ser mer än gärna ett oberoende granskning av detta.
2) Personal. Har vi rätt antal poliser och har de rätt kompetens?
3) Utrustning och utbildning. Det skulle behövas en massiv vidareutbildningsinsats i hela polismyndigheten. Glöms någon funktion bort kan det få fatala konsekvenser.

Detta stresstest bör bli vägledande för hur svensk polis kortsiktigt tillförs extra resurser. Polisförbundet är inte ute efter att godkänna eller underkänna, utan vi vill få ett tillförsiktigt svar på om vår grundförmåga räcker. Ett svar som är viktigt för hela samhället oavsett om man är medborgare eller polis.

Din e-postadress visas inte. Obligatoriska fält är markerade *

*