Sverige behöver fler poliser

”Jag är väldigt nära att ge upp och sluta. Vart jag än går så kommer jag med största sannolikhet få mer tid till familjen och högre lön. Det svider i polishjärtat att tänka tanken men vad ska jag göra?”

Det är ett av alla citat som vi fått av våra medlemmar i samband med vår enkätundersökning om vad som krävs för att man ska stanna i yrket. Hela 64 procent svarade höjd lön. Nästan 6 av 10 (58 procent) uppgav att de aktivt planerar för ett yrkesliv utanför Polismyndigheten. Undersökningen visar också att var tredje polis uppger att man känner sig tvingad att arbeta övertid för att få sin ekonomi att gå ihop.

Det är resultat som måste tas på allvar. Arbetet ute i polissverige drivs till stora delar av ett starkt engagemang och lojalitet med uppdraget, kollegorna och de utsatta människor som behöver vår hjälp. Sveriges poliser gör sitt yttersta – varje dag – för att hjälpa, skydda och ställa tillrätta. Att vara polis är ett drömyrke för många men när verkligheten gör sig påmind i form av låg lön och tuffa arbetsvillkor så finns det en gräns för hur mycket man orkar.

Att så många nu lämnar yrket är därför inte så konstigt, även om det sker med tunga hjärtan. De senaste tre åren har avhoppen varit betydligt högre än vad vi tidigare sett. Om utvecklingen fortsätter kommer politikernas löften om fler poliser aldrig att gå i uppfyllelse.

Undersökningen är en tydlig bekräftelse på att polislöner inte bara är en fråga för oss och arbetsgivaren. Det är en nationell angelägenhet att höja polisernas löner och yrkets attraktivitet.

För i slutänden handlar det om hur många poliser vi har som kan åka på larm, hur många som kan utreda brott och vilket förebyggande arbete vi kan bedriva. Det handlar om vilken hjälp du som bor i Sverige kan få av polisen. Men det handlar också om en hel yrkeskårs välbefinnande i form av mindre övertid och en rimligare arbetsbelastning.

Nu behöver vi din hjälp för att fortsätta sätta tryck på arbetsgivaren. I dagarna lanserar vi en kampanj i sociala medier för att uppmärksamma behovet av fler poliser. Under #flerpoliser kommer vi att dela citat från politiker och arbetsgivare som visar vilka utfästelser de har gjort. Men nu räcker inte ord. Vi kräver handling. Ett tydligt steg för att uppvärdera lönerna krävs i den pågående avtalsrörelsen.

Läs mer och var med och sprid våra budskap.

För det är som ytterligare en av våra medlemmar säger ”Får poliser anständigt betalt kommer fler att söka, fler att stanna kvar i yrket och färre kommer att sluta. En effekt blir då att resten faller på plats gällande mindre övertid, minskad arbetsbörda, större chans till ledighet och så vidare”.

Det är genom höjda löner och bättre arbetsvillkor som tillförsikten i en hårt sargad kår kan öka. Då skapas också möjligheter för polisen att leverera ett bättre resultat. Det har alla som bor i vårt land rätt att kräva av oss. Det måste löna sig att arbeta för hela Sveriges trygghet!

Din e-postadress visas inte. Obligatoriska fält är markerade *

*