Tack för att ni fortsätter kämpa!

Ett nytt decennium står för dörren och snart lämnar vi det gamla bakom oss. Det har varit en omvälvande och i många delar tung tid. Därför vill jag passa på att rikta ett extra stort och varmt tack till alla er kollegor därute. Tack för allt ni gjort och tack för att ni fortsätter kämpa!

Vi har klarat oss igenom en stor omorganisation, vi har kämpat med polisbrist och mot gängkriminalitet. Flera av problemen tar vi med oss in i det nya årtiondet – där nya utmaningar kommer att dyka upp.

Det är tur att vi poliser är av segt virke, att vi är typen som inte ger upp i första taget. Kanske är det därför vi orkat fortsätta med det vi gör – i yttre tjänst, i inre tjänst eller i det fackliga arbetet – trots att vi varit trötta och trots att det känts som om vår väg haft för många uppförsbackar. Eller så har vi orkat fortsätta för att vi tillsammans tagit oss an den där vägen och gjort den mer farbar.

Allmänhet och politiker har fått upp ögonen för polisbristen och för att vårt arbete är så mycket mer, så mycket svårare och mer komplext än vad vissa vill ha det till. Alla förstår numera att det behövs fler poliser och varför det är viktigt. Allmänhet och politiker har också förstått att polislönerna måste upp för att inte fler kollegor ska lämna yrket. Politiker har i två budgetar skjutit till extrapengar som möjliggjort nuvarande avtal om högre löneökningar för poliser och arbetsmarknadens övriga parter har inte satt sig till motvärn.

Att vi kämpat tillsammans och gjort ett bra jobb har burit frukt.

Men vi har stora utmaningar framför oss. Den kraftiga tillväxt som ska åtgärda polisbristen har en baksida. Fler nya kollegor i form av aspiranter och assistenter kommer att ta ytterligare resurser i anspråk av en redan ansträngd organisation. Det kommer att bli ännu tydligare att vår polisresurs är otillräcklig och att kåren behöver växa. Men eftersom den inte kan göra det över en natt och det inte finns någon quick fix på problemet kommer vissa beslutsfattare att vilja gå ännu hårdare fram med förslag som på olika sätt går ut på att ersätta poliser. De kommer att vilja gena i kurvorna trots risken för att säkerheten, rättssäkerheten och kvaliteten på ordnings- och utredningsverksamheten blir lidande.

Samtidigt som poliskåren är viktigare än någonsin kommer risken för att polisrollen urholkas att öka. Därför måste vi bli ännu tydligare i värnandet av vår roll. Vi måste förklara igen och igen, så tydligt att ingen kan – eller vill – missförstå att polisprofessionen måste stärkas, inte försvagas, att den måste utvecklas, inte avvecklas.

Även den politiska uppmärksamheten kring den grova brottsligheten har två sidor. Framsidan är att poliskårens problembeskrivning äntligen fått gehör. Baksidan är att det politiska system som nyss framstod som långsamt och trögtänkt verkar ha förvandlats till en tävlingsarena för att komma med snabba, ogenomtänkta förslag vars främsta syfte är att visa politisk handlingskraft. Därmed riskerar man att tappa både analyser, helhetstänk och långsiktighet. Gör man det är vi tillbaka ungefär där vi började, där politiker inte förstår vilka beslut som måste fattas och där de rätta besluten fattas först när problemen är övertydliga och därmed svårare att lösa. Så vill jag inte ha det en gång till.

Därför vill jag att vi går in i det nya decenniet tillsammans, i den starkaste kedja vi kan bilda, arm i arm, och är tydliga med att kampen mot den grova brottsligheten och målet om 10 000 fler polisanställda varken får äventyra kvalitén i vårt arbete eller polisprofessionens möjligheter att göra ett bra jobb. Låt oss vara de kloka och sansade i rummet, inte i tomma ord utan i ansvarsfull handling. Låt oss tillsammans mana till politisk sans, till samverkan och till genomtänkta, långsiktigt hållbara beslut. Bara så löser vi polisbrist och gängkriminalitet.

Med de sagt vill jag önska er alla ett riktigt gott nytt år! Det är med stolthet jag går in i ett nytt decennium som ordförande för en organisation med världens bästa poliser som medlemmar.

Din e-postadress visas inte. Obligatoriska fält är markerade *

*