Välkommen till första dagen på nya jobbet Anders Thornberg!

Välkommen till ett av Sveriges viktigaste och svåraste jobb! Du blir nu chef för nästan 20 000 poliser som i grunden älskar sitt jobb, arbetar hårt och är lojala mot medborgarna och sitt uppdrag.

Men många poliser är otroligt slitna efter att ha jobbat alldeles för mycket under lång tid. Det finns en stor frustration bland poliser i dag. Arbetsmiljön är tuff och vi är för få för att klara hela vårt uppdrag.

Poliskåren har under de senaste åren dränerats på erfarenhet och kompetens. Förra året var det drygt 450 poliser som lämnade yrket i förtid samtidigt som platser står tomma på polisutbildningen. Polismyndigheten måste bli en mer attraktiv arbetsgivare och bli bättre på att ta hand om sina anställda.

Men du har många fler utmaningar än så att lösa och det är inte vilken verksamhet som helst du blir chef över.

Du kommer att ha höga krav på dig även från politikerna och från allmänheten. Polismyndigheten måste leverera bättre resultat. Brottsuppklaringen är kvar på alltför låga nivåer. Enligt Brås nationella trygghetsundersökning (NTU 2017) ökar otryggheten i samhället och tilltron till polisens förmåga att utreda brott minskar.

Samtidigt har omvärlden förändrats. Den gängrelaterade brottsligheten har blivit grövre. Brottsligheten är också mer gränsöverskridande. IT-utvecklingen gör att många av brotten begås över nätet och terrorhoten har blivit en påtaglig realitet. Men allt det vet ju du – bättre än många andra.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt i arbetet med att få Polismyndigheten att fungera och prestera bättre – facken, arbetsgivaren och de polisanställda. Ingen person kan ensam åstadkomma alla de förbättringar som krävs. Men jag tror att det är viktigt att du låter ditt ledarskap genomsyra hela organisationen. Du är rätt person för att bli den samlande kraft som svensk polis behöver. För att lyckas som rikspolischef måste du ha poliskåren bakom dig, och det har du.

Men det finns några områden som du, som högste chef till landets poliskår, måste prioritera:

  • Arbetet med en uppvärdering av polisyrket måste fortsätta. Det är nödvändigt för att mota polisavhoppen och för att fylla platserna på polisutbildningen. Polislönerna måste stå i proportion till den kompetens och det ansvar en polis har och arbetsvillkoren måste förbättras.
  • Poliser måste få ett större inflytande över sina arbetsuppgifter. De har ofta lösningar på hur deras arbete kan förbättras. Erbjud större delaktighet i utvecklandet av organisationen. Poliser kan sitt jobb.
  • Ge chefer rätt stöd och rätt förutsättningar. Chefer måste få ett tydligt mandat att leda arbetet och exempelvis rekrytera sin egen personal.

En poliskår som i alla delar kan leva upp till sitt uppdrag är en avgörande del för tryggheten i vårt samhälle. Som rikspolischef kommer du att stå i främsta ledet i det arbetet. Vi ser fram emot ett konstruktivt samarbete för att utveckla hela Sveriges polis.

Din e-postadress visas inte. Obligatoriska fält är markerade *

*