Värna varandra på julfesterna – i spåren av #nödvärn

Som arbetskamrater är vi varandras arbetsmiljö. Därför behöver vi visa varandra respekt och hänsyn. Det gäller på arbetstid och det gäller när jobbet har julfest. Därför blir jag beklämd när jag får höra om en julfest i Polismyndighetens regi som innehöll ett shownummer med sexistiska skämt.

Jag blir förvånad över att det här kan hända efter #metoo och #nödvärn. Uppropen gällde främst sexuella trakasserier och sexuellt våld men satte också välbehövligt ljus på sexism och tystnadskultur. Medierapporteringen, debatten och diskussionerna i spåren av uppropen kan inte ha undgått någon. De borde ha öppnat ögonen på alla och lett till att man reflekterat över samhället i stort, över arbetsplatskulturer och över sig själv och sitt agerande på ett sätt som många kanske inte hade gjort tidigare.

Med allt det sagt tänker jag att det inträffade ändå visar att #metoo fått effekt. Att vi känner till vad som hände på den där julfesten beror på att en upprörd kollega skrev om den på Facebook. Hon höll inte tyst. Det i sin tur ledde till att andra kollegor slöt upp bakom henne, att de hörde av sig privat och att de öppet visade sitt stöd på sociala medier.

Tystnadskulturen bryter vi tillsammans. Ingen ska behöva känna rädsla över att bli utfryst och ensam för att man vågat påtala sådant som inte är okej på en arbetsplats.

Julfester på jobbet ska handla om gemenskap och sammanhållning. De ska ge utrymme för prat och skratt under trevliga former. De ska inte innehålla sexism eller andra gränsöverskridande beteenden.

Men för att det ska bli så tror jag att vi alla måste tänka på hur vi beter oss och reflektera över vår egen roll. I det ingår också att våga säga ifrån när vi märker att någon gör en arbetskamrat illa till mods, eller utsätter andra för sexism, trakasserier eller någon form av övergrepp på de fester som är till för att ha roligt och svetsa oss samman.

Det handlar om oss som arbetskamrater, om hur vi värnar varandra, men det handlar också om att vi ska bete oss på ett sätt som inte skadar allmänhetens förtroende för poliskåren.

Din e-postadress visas inte. Obligatoriska fält är markerade *

*