Vi behöver göra mer för de våldsutsatta kvinnorna

I dag på internationella kvinnodagen vill jag skriva om våldet mot kvinnor. Det är ett våld som ofta sker dolt i hemmen och som jag upplever hamnat ännu mer i skymundan sedan skjutuppgörelserna i kriminella kretsar eskalerat.

I Socialstyrelsens senaste dödsfallsutredning framgick att 85 procent av de som dödats av en närstående tidigare utsatts för våld av gärningspersonen. Närmare 60 procent hade dödshotats. Även om det är otroligt få som anmäler den här typen av brott så finns det ändå de som gör det. Då måste vi som poliser ha vad som krävs för att kunna hjälpa kvinnorna på bästa sätt, samtidigt som övriga samhället måste kunna sluta upp.

En del av frustrationen i polisyrket ligger i känslan av att inte kunna göra tillräckligt. Det är otroligt tungt när brottsoffer inte får upprättelse och fruktansvärt när en tidigare misshandlad kvinna blir det igen. Värst av allt är när tidigare hot och misshandel varit kända och det ändå går så långt att kvinnan dödas. Känslan av misslyckande kan inte vara större.

Mellan 2011 och 2019 mördades omkring 27 kvinnor per år i Sverige. Antalet gick lite upp och ner under de här åren, men låg relativt konstant. Varför är det så? Varför har vi inte kunnat få stopp på det dödliga våldet mot kvinnor?

Inom kort kommer jag att presentera resultatet från en undersökning där vi har frågat våra medlemmar hur de tycker att Polisens arbete med olika brottstyper fungerar. Jag kan redan nu konstatera att när det gäller relationsbrott så finns det mer att göra.

Polismyndigheten har nyligen satsat mer resurser för att bekämpa brott i nära relationer. Men det är tydligt att det kommer att krävas mer om vi menar allvar med att kvinnors liv inte ska behöva begränsas av relationsvåld – ett våld som i de mest extrema fallen slutar med döden. Det kommer att krävas mer av både Polisen och av övriga samhället. Det handlar om de utsatta kvinnorna och om deras närstående men också om vilket samhälle vi alla vill leva i.

Din e-postadress visas inte. Obligatoriska fält är markerade *

*