Ytterst allvarligt när hot och våld riktas mot polisen

Jag känner bestörtning inför de nyheter som nådde mig på morgonen om att en polischefs bil utsatts för attentat. Det är ytterst allvarligt när hot och våld riktats mot polisen. Det är ett hot mot den enskilda personen och i förlängningen också ett angrepp mot demokratin. Idag vet vi inte bakgrunden till nattens händelse då en polischefs bild utsatts för attentat. Men vi ser att hot och våld riktat mot poliser ökar. Det är grövre händelser som rapporteras och detta måste tas på största allvar.

På senare tid har vi sett flera exempel, under nyårshelgen kastades en handgranat in mot en polisstation i Katrineholm. Raketbeskjutningar och stenkastning mot poliser är något som blir allt vanligare.  Polisen har en väldigt tuff situation och farlig arbetsmiljö. När det gäller stenkastningen var det en ovanlig företeelse i mitten av 2000-talet. I dag är det vardag för mina medlemmar i många områden

Även om poliser är tränade att klara av svåra och hotfulla situationer så finns det alltid en gräns. Det är extra allvarligt när hot och våld sker inom den privata sfären, utanför arbetet. Därför måste de som utsätts få ett starkt stöd. Det är viktigt av flera orsaker, inte minst måste polisyrket vara ett yrke så att många personer med rätt kvalifikationer söker sig till polisen.

Jag ska träffa rikspolischef Dan Eliasson i dag och ta upp hur de tänker agera för att säkerställa tryggheten för våra poliser. Vi måste göra allt vi kan för att poliser ska känna trygghet när de utför sitt arbete i en arbetsmiljö som är allt tuffare.

 

 

Din e-postadress visas inte. Obligatoriska fält är markerade *

*